Skoči na sadržaj

Igranka

Učenički parlament KSI-a organizovao je igranku za mlađi učenike i njihove roditelje koji su bili dočekani u školskoj sali, dekorisanoj i ozvučenoj, spremna za igranku. U saradnji sa roditeljskim savjetom je hrana bila obezbjeđena, a neki nastavnici su pomogli sa održavanjem reda i sigurnosti tokom igranke. Učenici su mogli da biraju muziku kod DJ-a. Puštane su i tematske pjesme kako bi se svi uključili u zabavu. Povratne informacije su bile pozitivne od strane svih koji su prisustvovali.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA