Amina Bahović

Koordinatorka južne regije

Amina Bahović je regionalna koordinatorka aktivnosti za južnu regiju od marta 2021. godine. Učenica je trećeg razreda Gimnazije ,,Niko Rolović” u Baru, kao i Umjetničke škole osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ,,Andre Navarra” u Podgorici. Osnovnu školu završila je kao dobitnica diplome ,,Luča” i priznanja đaka generacije OŠ ,,Anto Đedović”. Aktivni je član svog Učeničkog parlamenta i potpredsjednica istog od oktobra 2020. godine. Voli muziku, omladinski aktivizam i italijanski jezik koji su joj donijeli brojne nagrade kako na državnim, tako i na međunarodnim takmičenjima. Učesnica je i većeg broja seminara, obuka i treninga, a aktivno volontira i u NVO Prima. Govori engleski jezik.