Južna regija

Južnu regiju čine delegati iz 6 gradova, Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja.

Delegata

Marina Čuljković

SMŠ “Ivan Goran Kovačić” – Herceg Novi

Nađa Srdić

Srednja pomorska škola – Kotor

Anastasija Nišavić

Gimnazija – Kotor

Jana Radonjić

Knighstbridge school international – Tivat

Viktorija Samardžić

SMŠ „Mladost“ – Tivat

Anđela Rađenović

SMŠ „Danilo Kiš“ – Budva

Ana Hiblović

Srednja stručna škola – Bar

Sara Mijović

Srednja stručna škola – Bar

Milena Nedović

Gimnazija „Niko Rolović“ – Bar

Milica Pavlović

Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar

Lejla Šabović

Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar

Adelina Musić

SMŠ “Bratstvo-jedinstvo” – Ulcinj

SMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi

Srednja pomorska škola Kotor

Gimnazija Kotor

SMŠ "Mladost" Tivat

Knighstbridge school international Tivat

SMŠ “Danilo Kiš” Budva

Srednja stručna škola Bar

Gimnazija “Niko Rolović” Bar

Srednja ekonomsko-ugostiteljska Bar

SMŠ “Bratstvo-jedinstvo” Ulcinj