Unija srednjoškolaca Crne Gore je nevladino i neprofitno omladinsko udruženje, koje predstavlja krovnu organizaciju srednjoškolsih parlamenata. Osnovani smo u martu mjesecu 2015. godine.

UNSCG se sastoji od Skupštine, kojom predsjedava Danilo Popović, Skupština broji preko 50 delegata.

Upravnog odbora na čijem je čelu Varja Vukčević.

Generalnog sekretarijata i Nadzornog odbora.

Ciljevi

Promovisanje učešća srednjoškolaca u procesiima odlučivanja vezanim za sve aspekte njihovog života, sa akcentom na obrazovni sistem.
Promovisanje savremenih trendova u obrazovanju, aktivizmu mladih i komenadžmentu u tim oblastima putem edukacija na bazi međunarodne saradnj
Samoodrživost.

Vizija

Društvo u kome su mladi stub razvoja i svaki srednjoškolac/ka ima mogućnost da ostvari svoje potencijale i težnje.

Misija

Misija Unije srednjoškolaca je omogućavanje i stvaranje jedinstvene, sigurne i povjerljive krovne zajednice svih učenickih parlamenata Crne Gore sa ciljem promovisanja važnosti učestvovanja srednjoskolaca u procesima odlučivanja u vezi sa svim aspektima njihovog obrazovanja; jačanja demokratskih potencijala mladih ljudi, uključivanja u savremene trendove omladinskog aktivizma, a sve to kroz različite vidove edukacije, te međunarodnu saradnju.