Nađa Srdić

Predsjednica Upravnog odbora

Nađa Srdić je maturantkinja iz Kotora. Rođena je u Kotoru 2002. godine. Završila je osnovnu školu “Njegoš”, a maturantkinja je Srednje pomorske škole Kotor.
U prve korake volonterizma zakoračila je uz Crveni krst, a potom se učlanila u NVO “Naša akcija” u kojoj i dalje volontira i obavlja funkciju južne koordinatorke.
Nađa je i vršnjački edukator na teme vršnjačkog nasilja, seksualnog i reproduktivnog zdravlja.
Uključila se u Uniju kao delegatkinja svoje škole, a nakon godinu dana se kandidovala za predsjednicu Upravnog odbora.
Osim toga, članica je Savjeta za mlade Omladinskog kluba Kotor. Pokušava svoje vrijeme kvalitetno da koristi, pa je često na akcijama i radionicama, a i uči kineski jezik. Preporučuje svima da se bave aktivizmom i volonterizmom jer tako pomažete drugima, a gradite sebe.