Skoči na sadržaj

Poziv za kandidaturu za Upravni odbor i rukovodstvo Skupštine

 

 

1. Predsjednik UO UNSCG – predsjednik udruženja

2. Član Upravnog odbora zadužen za međunarodne odnose i odnose s javnošću – PR

3. Član Upravnog odbora zadužen za marketing i prikupljanje sredstava

4. Koordinator aktivnosti u sjevernoj regiji

5. Koordinator aktivnosti u južnoj regiji

6. Koordinator aktivnosti u centralnoj regiji

7. Predsjednik Skupštine udruženja

 

 

Uslovi za kandidaturu:

 

1. Shodno Statutu Unije srednjoškolaca, predsjednik udruženja tj. predsjednik Upravnog odbora mora biti punoljetan. Potrebno je da kandidat za predsjednika posjeduje iskustvo u radu i vođenju učeničkog parlamenta ili neke druge organizacije.

2. Kandidat za člana Upravnog odbora zaduženog za međunarodne odnose i odnose s javnošću – PR, potrebno je da govori engleski jezik, i da ima iskustvo u kreiranju medijske emisije, školskih novina i sl.

 

Napomena:

1. Kandidatura se podnosi popunjavanjem formulara koji treba dostaviti na e-mail adresu UNSCG ( unijasrednjoskoalcacg@gmail.com ) najdalje do 28.10.2016. godine

2. Ukoliko bude bilo više prijavljenih za funkciju predsjednika Skupštine udruženja, drugi kandidat sa najvećim brojem glasova stupiće na funkciju sekretara Skupštine udruženja.

 

Opis poslova:

 

Predsjednik Upravnog odbora – predsjednik udruženja

 

Shodno Statutu UNSCG predsjednik Upravnog odbora:

•        organizuje i vodi operativne poslove;

•        zastupa udruženje;

•        stara se o zakonitosti rada udruženja i odgovara za zakonitost rada udruženja;

•        izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine;

•        obavlja poslove koje mu iz svog djelokruga povjeravaju Upravni odbor i Skupština;

•        angažuje konsultante za određene poslove;

•        obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

 

Član Upravnog odbora zadužen za međunarodne odnose i odnose s javnošću – PR

 

 

U okviru posla PR-a udruženja svrstava se komunikacija sa predstavnicima partnerskih i drugih organizacija iz zemalja regiona. PR je zadužen za komunikaciju sa medijima. Dužan je da po zahtjevu predsjednika i Upravnog odbora blagovremeno obavijesti javnost o aktivnostima Unije srednjoškolaca. PR u slučaju nemogućnosti predsjednika, zastupa Uniju srednjoškolaca u javnosti. PR je zadužen za komunikaciju sa srednjim školama, kao i za druge poslove koje mu povjeri predsjednik UO i članovi UO.

 

Član Upravnog odbora zadužen za marketi
ng i prikupljanje sredstava

 

U njegovom opisu posla jeste vođenje i uređivanje naloga Unije srednjoškolaca na društvenim mrežama facebook, twitter, instagram) kao i uređivanje sajta Unije srednjoškolaca. Zadužen je pored PR-a i za promociju aktivnosti. Takođe, u njegovom opisu posla jeste i komunikacija sa privrednicima, iznošenje ideja o projektima Unije radi eventualnog doniranja novca za realizaciju projekata i sklapanja partnerstava.

 

 

Koordinatori aktivnosti po regijama

 

Koordinatori aktivnosti po regijama su zaduženi za rad i komunikaciju sa učeničkim parlamentima na nivou regija. Koordinatori aktivnosti svakodnevno komuniciraju sa delegatima škola i njihove zahtjeve prenose Upravnom odboru. Staraju se da aktivnosti koje sprovode učenički parlamenti budu sprovedene na valjan način i dr.

 

 

Predsjednik Skupštine udruženja

 

Predsjednik Skupštine udruženja saziva Skupštinu i vodi njen tok. Zajedno sa sekretarom Skupštine udruženja vodi evidenciju o članstvu i svakodnevno obavlja komunikaciju sa članovima tj. delegatima. Predsjednik Skupštine obavlja i druge poslove propisane Statutom Unije srednjoškolaca Crne Gore. 

 

FORMULAR ZA PRIJAVU