Odluka o raspodjeli sredstava prema konkursu za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih kroz Akcioni dan 2019

Na osnovu prijedloga Komisije za rangiranje projekata učeničkih parlamenata srednjih škola, Upravni odbor Unije srednjoškolaca Crne Gore donosi:

ODLUKU

o raspodjeli sredstava prema konkursu za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih kroz Akcioni dan 2019

I

Dodjeljuju se sredstva učeničkim parlamentima crnogorskih srednjih škola, a čiji su projekti učestvovali na Javnom pozivu za dodjelu sredstava prikupljenih Akcionim danom 2019:

  1. Gimnazija „Niko Rolović“ Bar – Projekat „Unaprijeđenje edukacije i podizanje svijesti kod mladih o mentalnom i reproduktivnom zdravlju“ – 493€
  2. SMŠ „Mladost” Tivat – Projekat „Imam stav da sam zdrav“ – 360€
  3. Stručna medicinska škola Podgorica – Projekat „Prvencijom protiv pandemije“ – 336€
  4. Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica – Projekat „Detoksifikuj.me“ – 310€

II

Projekti koji nijesu dobili dovoljan broj bodova za finansiranje su: SMŠ “Vuksan Đukić” – “Logo biznis”; Srednja umjetnička škola za muziku i balet “ Vasa Pavić” Podgorica – „Muzikom protiv nasilja“.

III

Ova Odluka objavljuje se na zvaničnoj web stranici Unije srednjoškolaca (www.unscg.me).

IV

Dobitnici sredstava biće blagovremeno obaviješteni o mjestu i načinu potpisivanja ugovora.

Realizacija projekata započeće u septembru 2021. godine, a svi projekti moraju biti realizovani zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Komisija za rangiranje projekata učeničkih parlamenata održala je dva online sastanka. Sastanci Komisije održan su 25. maja 2021. godine i 25. juna 2021. godine, te je konstatovano da je blagovremeno pristiglo 6 projekata, neblagovremeno pristiglih projekata nije bilo. Na javni poziv projekte su dostavili učenički parlamenti sljedećih škola: Gimnazija “Niko Rolović” Bar; Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica; Stručna medicinska škola Podgorica; SMŠ “Mladost” Tivat; SMŠ “Vuksan Đukić” Mojkovac; Srednja umjetnička škola za muziku i balet “ Vasa Pavić” Podgorica.

Komisija je odlučivala po ranije utvrđenim kriterijumima, a sredstva su dodjeljivana do iscrpljenja prikupljenih sredstava. Komisija je donijela odluku o finansiranju projekata učeničkih parlamenata sljedećih škola: Gimnazija “Niko Rolović” Bar; SMŠ “Mladost” Tivat; Stručna medicinska škola Podgorica; Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica. Prema bodovnoj listi, a zbog iscrpljena sredstava prikupljenih Akcionim danom nisu finansirani projekti učeničkih parlamenata sljedećih škola: SMŠ “Vuksan Đukić” Mojkovac; Srednja umjetnička škola za muziku i balet “ Vasa Pavić” Podgorica.

Komisija je svoj stav predložila Upravnom odboru, koji je jednoglasno podržao i donio ovu Odluku.

Pravna pouka:

Učenički parlamenti koji su učestvovali u Konkursu mogu u roku od 7 dana od dana objavljivanja Odluke tražiti uvid u evaluacione liste Komisije i izjaviti žalbu na bodovanje Komisije.