Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih Akcionim danom

Unija srednjoškolaca Crne Gore objavljuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih Akcionim danom, za projekte učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola. Konkurs se objavljuje uz podršku SHL fondacije.

Opšti cilj Konkursa je jačanje i osnaživanje kapaciteta učeničkih parlamenata.

Konkursom će biti finansirani projekti iz oblasti:

  • prevencije vršnjačkog nasilja;
  • podsticanja preduzetništva;
  • unapređenja zdravlja mladih.

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati od minimalnog iznosa od 200€ do maksimalnog iznosa do 500€.

Ukupan budžet prikupljen tokom Akcionog dana iznosi 1500€.

Rok za podnošenje projektnih aplikacija je 24. maj 2021. godine.

Realizacija projekata započeće u septembru 2021. godine, a svi projekti moraju biti realizovani zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Na konkurs se dostavljaju:     

Od aplikanata se traži da dostave traženo, do 24. maja 2021. godine do 12h na e-mail adresu akcionidan@gmail.com ili poštom na adresu ul. Oktobarske revolucije br. 78, Podgorica 81 000.

Pitanja u vezi sa Konkursom se mogu postavljati putem e-maila akcionidan@gmail.com ili putem telefona na broj: 069/768-686.