Konkurs za članove Nadzornog odbora

Upravni odbor Unije srednjoškolaca Crne Gore, na osnovu odluke donese na sjednici Upravnog odbora

održanoj dana  25.03.2021. godine, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za izbor članove Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore

Javnim pozivom odabraće se 3 člana Nadzornog odbora na period od april 2021 – april 2022. godine

I

Članovi Nadzornog odbora biraju se na prijedlog Upravnog odbora od strane delegata Skupštine, po prethodno sprovedenom javnom pozivu.

Upravni odbor ima mogućnost da u odnosu na prijavljeni broj kandidata skupštini predloži 3 kandidata, a Skupština ima mogućnost da listu predloženih kandidata proširi drugim kandidatima koju su se prethodno prijavili na Javni poziv.

Skupština ima mogućnost da ne odabere predložene kandidate.

Odlukom o izboru članova Nadzornog odbora utvrđuje se dan stupanja na funkciju i dan prestanka funkcije.

II

Za članove Nadzornog odbora mogu se prijaviti punoljetna lica, ne starija od 33 godine života.

III

Članovi Nadzornog odbora svoju funkciju obavljaju volonterski.

IV

Rad se obavlja po potrebi.

V

Nadzorni odbor vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata udruženja, kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja i tijela unutar organizacije.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izvještaj Skupštini udruženja, ima pravo da traži smjenu Upravnog odbora, rukovodstva skupštine, razrješenje generalnog sekretara i delegate.

Nadzorni odbor svoje stavove iznosi Skupštini udruženja koja o istim donosi konačnu odluku.

VI

Radi prijave potrebno je poslati CV na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com do 03.04.2021. nakon čega će kandidati biti kontaktirani radi intervjua.