Problemi u školama na koje ukazuju srednjoškolci

Tokom avgusta 2021. godine, Unija srednjoškolaca Crne Gore sprovela je istraživanje na temu problema u školama na koje ukazuju srednjoškolci. Naime, kroz komunikaciju sa našim delegatima iz gotovo svih crnogorskih srednjih škola došli smo do podataka koji su bili od važnosti za ovo istraživanje.

Osim problema da je broj srednjoškolaca u konstantnom padu, tu su i mnogi drugi problemi koje su srednjoškolci prepoznali kao bitne za ovo istraživanje. Poput problema autonomije učeničkih parlamenata i njihove saradnje sa Upravom, nevrednovanje vannastavnih aktivnosti ali i veliki broj infrastrukturnih problema, kao i vršnjačko nasilje.

Unija srednjoškolaca je nakon istraživanja kreirala brošuru o problemima na koje srednjoškolci ukazuju i u istoj predstavila neke od predloga kako ove probleme riješiti. Sa rezultatima istraživanja upoznato je i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Iskreno se nadamo da ćemo u saradnji sa nadležnim institucijama raditi na rješavanju ovih problema, kako bi srednjoškolci nastavili da provode svoje srednjoškolske dane u boljem okruženju.