Ishod sastanaka Radne grupe za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog rada

19.08. i 24.08.2021. godine u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta održani su sastanci Radne grupe za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog rada na kojima je u ime Unije srednjoškolaca Crne Gore prisustvovao Generalni sekretar UNSCG, Vladimir Perazić.

Unija srednjoškolaca je kao i uvijek zastupala stavove učenika, pa je predloženo da časovi traju 30 minuta, što je i uvaženo. Pored toga naši predlozi su se odnosili i na produženje velikog odmora, da bi se dalo prostora da učenici budu na vazduhu i bez maske. Takođe, dali smo i predloge u vezi sa eventualnim prelaskom na online nastavu, praćenjem kvaliteta nastave, maturskim i stručnim ispitima, kao i maturskim ekskurzijama.

Nadamo se da ćemo i u narednom periodu imati prilike da sarađujemo sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali i da će Radna grupa sa njenim članovima u narednom periodu u odnosu na epidemiološku situaciju predlagati određene modele organizovanja nastave.

Zaključci sa posljednjeg sastanka radne grupe su:

1. Predškolske ustanove će vaspitno-obrazovni rad realizovati kao i do sada, bez promjena.

2. Trajanje školskog časa biće 30 minuta, a nastavni planovi i programi će biti jedinstveni i prilagođeni tom trajanju.

3. Pauza između časova trajaće najmanje pet minuta, a trajanje malog i velikog odmora biće produženo u skladu sa mogućnostima škola.

4. Mjerenje temperature i dezinfekcija ruku na ulazu u školu su obavezni.

5. Nošenje maski je stroga preporuka Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali MPNKS ne može vratiti iz škole nijedno dijete koje ne nosi masku, zbog njihovog zakonskog prava na obrazovanje.

6. Organizovanje što većeg broja časova i nastavnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u skladu sa prostornim, kadrovskim i ostalim kapacitetima škola i  vremenskim uslovima.

7. Za djecu sa smetnjama u razvoju koja su onemogućena da redovno pohađaju nastavu, biće organizovana online nastava, a nastavni materijal će im se dostavljati na kućnu adresu.

8. Sve škole dobile su od Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje  uputstva koja su dužna da poštuju.