Dogovorena saradnja sa Evropskom omladinskom karticom (EYCA)

Za početak sedmice – stižu nam sjajne vijesti!

Dogovorili smo saradnju sa Omladinskom evropskom karticom (EYCA), kako bi kroz zajedničke aktivnosti svim srednjoškolcima pružili različite prilike na polju neformalne edukacije, ali i mogućnost da aktivno učestvuju u izboru novih povoljnosti nu okviru EYCA programa.

Naš Generalni sekretar, Vladimir Perazić, i predsjednik NVO Centar za omladinsku edukaciju, Jugoslav Radović, potpisali su Memorandum o saradnji.

U narednom periodu prezentovaćemo mogućnosti EYCA kartice u srednjim školama širom Crne Gore i olakšati distrubiciju kartica kroz saradnju sa našim delegatima.

Pratite EYCA program i kažite nam koje popuste želite da koristite u narednom periodu!