Takmičenje za najredovnije odeljenje SLŠ "Petar Lubarda"

Najbolji rezultat je ostvarilo odjeljenje I-b sa 0.7 izostanaka po učeniku. Takođe je u toku takmičenja sprovedena anketa o prisustvu.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova

Ostale aktivnosti- 3 boda

Anketa- 2 boda

UKUPNO: 5 bodova