Skoči na sadržaj

Primjedba SLŠ "Petar Lubarda" – Prihvaćena

Iz likovne škole su naveli da nije izvršeno bodovanje za njihove aktivnosti, što je Upravni odbor razmotrio i uvidio da je napravio propust u bodovanju na način što je izostavljena dodjela bodova pomenutoj školi. Upravni odbor je prihvatio primjedbu SLŠ “Petar Lubarda”.

Integrisani izvještaj

Saradnja sa Prijestonicom Cetinje

U toku mjeseca novembra ostvarena je saradnja sa Prijestonicom Cetinje u vidu dizajna grafičkih proizvoda za dvije manifestacije koje su organizovane pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu Prijestonice. Jedna od njih je koncert klasične muzike za dvije flaute i klavir koji se održao u prostorijama Ministarstva kulture na Cetinju, 21.11.2015. Učenici IV-B odjeljena su uključeni u projekat putem redovnog zadatka na nastavnom predmetu Ilustracija, nakog čega su gotova rješenja dostavljena organizatoru. Ilustracija koja se našla na plakatu i Programu koncerta je djelo učenice Jovane Mrvaljević, koja je i grafički oblikovala pomenuti materijal.
Saradnja Prijestonice Cetinje i SLŠ „Petar Lubarda“ ostvarena je i u okviru tradicionalne izložbe „Crnogorski likovni salon Trinaesti novembar“. Za grafičko oblikovanje kataloga i pratećih grafičkih proizvoda 37og Likovnog salona bila je zadužena maturantinja Rosanda Jušković, privilegovana na osnovu rezultata postignutih u nastavi.
U znak zahvalnosti Prijestonica je obezbijedila učešće za dva naša učenika u radionicama za animaciju koje će se odžati krajem krajem mjeseca februara , a koje će voditi osnivač Festivala animiranog filma NAFF, Jurinko Rajič.

Na sastanku Stručnog aktiva profesori dizajnerske grupe predmeta Irena Vuković, Ana Knežević i Vukan Lompar predložili su da ovom prilikom školu predstavljaju maturanti Jovana Mrvaljević i Matija Martinović kao, prije svega, dobri crtači i poznavaoci kompjuterskih programa ali i na osnovu postignutog uspjeha i vladanja. Naši maturanti će ovom prilikom boraviti u Mostaru šest dana uz obezbijeđen smještaj i obroke.
Ova saradnja na opštinskom nivou omogućila je međunarodnu interakciju koja će, nadamo se, našim učenicima donijeti nova znanja i iskustva.

 

Međunarodni dan srednjoškolaca

dansrednjoskolaca

U organizaciji Učeničkog parlamenta škole, obilježen je 17. oktobar, Međunarodni dan srednjoškolaca. Učenici i profesori škole su ovom prilikom uredili školsko dvorište i realizovali kreativnu radionicu koja se odnosila na uočavanje pozitivnih i negativnih strana srednjoskolaca. Oni su zapisivali ono što smatraju ličnim vrlinama i manama koje utiču na rezultate u nastavi, nakon čega su papiriće kačili na kartonske siluete u zelenoj (+) i crvenoj (-) boji. Ovom aktivnošću objedinjena je ekološka akcija i promovisanje prava srednjoškolaca.

Međuškolska saradnja na opštinskom nivou

sadasd

Nikola Pavlićević, učenik IV razreda obrazovnog programa Grafički dizajner – saradnik, osmislio je vizuelni identitet jubileja prve crnogorske gimnazije koji je baziran na „ilustrovanoj tipografiji“. Povodom Dana škole JU Gimnazija Cetinje urađeni su plakati za Otvoreni dan škole i Svečanu akademiju zatim pozivnica za Svečanu akademiju, kao vid saradnje ove dvije ustanove koje djeluju pod istim krovom.
Mila Stojanović, učenica II razreda, ilustrovala je i grafički oblikovala plakat, program i diplome za trodnevni program u organizaciji osnovne škole Njegoš sa Cetinja, posvećen našim književnicima Aleksandru Lesu Ivanoviću i Danilu Kišu.
Na ovom Opštinskom takmičenju recitatora stihove Aleksandra Lesa Ivanovića govorile su i naše učenice Ina Latković, Bojana Beko i Anđela Došljak koja je osvojila treću nagradu. Učenice su svoje deklamacije pripremale sa profesoricom književnosti Milkom Kraljević.

Novogodišnje aktivnosti

novag

Krajem mjeseca novembra profesorica Ana Novaković Adžić pokrenula je novogodišnje radionice koje su se održavale ponedjeljkom u 16h sa ciljem da novogodišnji ukrasi koji će oplemeniti nas enterijer budu ručni rad učenika škole. Odziv učenika je uglavnom bio veliki, a pored pomenutih dekoracija, u ateljeu za Grafiku rađene su ručno i novogodišnje čestitke koje je direktorica slala prijateljima škole sa najljepšim željama u ime učenika i kolektiva. Paralelno sa ovom radionicom, učenici obrazovnog programa Grafički dizajner saradnik uz asistenciju profesororica sa dizajna, realizovali su elektronske praznične čestitke koje je škola ali i Dom učenika i studenata slao putem e-maila.
U srijedu, 30. decembra obilježili smo uspješan završetak polugodišta projekcijom animiranog filma, nakon koje je uslijedila radionica „Me to You“ koja je imala za cilj povezivanje učenika i pridavanje važnosti svakom ponaosob. Naime učenici su izvlačili papiriće na kojima su bila imena svih učesnika, da bi osobi čije ime izvuku crtali prikladan crtež ili zapisali tekstualnu poruku u vidu novogodišnje želje. Ova interakcija među učenicima se odvijala anonimno te su učesnici tek mogli da nagovijeste ko je ostavio crtež ili poruku označenu njihovim imenima.
Nakon navedenih aktivnosti učenici i profesori su se zabavili razbijajući pinjatu koja je takođe urađenja i napunjena slatkišima na Grafičkoj radionici.
Konačno, uslijedilo je kićenje školskog enterijera od strane učenika i profesora.

Stručno vođenje kroz izložbu

strucnovodjenje

Na veliko interesovanje naših učenika i profesora, u organizaciji Narodnog muzeja sa Cetinja, 7.12.2015. u 12 h upriličeno je vođenje kroz izložbu akademskog slikara, grafičara i grafičkog dizajnera Mila Grozdanića. U Crnogorskoj galeriji umjetnosti naši učenici u pratnji profesora imali su priliku da razgovaraju sa umjetnikom o izloženim djelima.
Izložba je podijeljena u dva segmenta: jedan obuhvata likovna ostvarenja umjetnika (slike, grafike) nastala tokom posljednje dvije decenije, dok drugi obuhvata ostvarenja iz oblasti grafičkog oblikovanja, kao posebno važnog segmenta koji prezentuje višedecenijski rad umjetnika na likovnoj i grafičkoj opremi knjiga, kataloga, plakata, časopisa, novina, povelja, diploma, kalendara, itd.
Mr Mile Grozdanić je diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na kojem je kao redovni profesor predavao grafiku i crtanje. Jedan je od utemeljivača smjera za grafički dizajn na FLU Cetinje školske 1988/1989. godine gdje je do školske 2009/2010 predavao Grafičko oblikovanje knjige, Tipografiju, Ilustraciju i Tehnologiju štampe.
Njegova knjiga PUT DO KNJIGE koja je do sada najkompletnija knjiga o knjizi nalazi se na spisku literature za dizajnersku grupu predmeta Obrazovnog programa Grafički dizajner saradnik, SLŠ Petar Lubarda, Cetinje.
Školske 2011/2012. Mile Grozdanić je na inicijativu profesorice Ane Knežević našim učenicima održao dvočasovno predavanje na temu „Ilustracija i tipografija u
dnevnim novinama“.

Signalizacija školskog prostora

signaliz

Učenica IIB odjeljenja Mila Stojanović osmislila je piktograme za signalizaciju prostora škole. Članovi UP postavili su naljepnice kroz enterijer.

Anketa

Članovi Učeničkog parlamenta sproveli su anketu animirajući učenike škole da odgovore na pitanje “Zašto sam upisao/upisala Srednju likovnu školu?”.
Cilj ankete bio je uvid u spisak razloga i motiva koji su podstakli učenike i njihove roditelje, da se opredijele za ovu srednju školu, a rezultate ankete iskoristili smo za promociju škole. Čija su ciljna grupa učenici završnih razreda osnovnih škola.
Takođe, realizovali smo informator o upisu u SLŠ “Petar Lubarda” koji obuhvata tok Prijemnog ispita i spisak predmeta po razredima.

Dan planete

ekološkidan

U školskom dvorištu naši učenici postavili skulpture cvjetova koje su pravili od žice sa profesoricom vajanja Ladom Perović. Ova aktivnost organizovana je povodom 22. aprila, Svjetskog dana planete Zemlje. 

Saradnja sa CAZAS-om

cazas

Organizacija ucenickog parlamenta skole ostvarila je saradnju sa CAZAS-om i organizovala edukativnu tribinu na temu reproduktivnog zdravlja, dana 13.04. Ova edukativna tribina predvidjena je godisnjim planom rada ucenickog parlamenta za mjesec april, koji se smatra mjesecom zdravlja.
Ucenici su tokom predavanja bili podjeljeni u 6 grupa koje su uzele učešće u online kvizu koristeći aplikaciju KAHOOT.it. Ovaj kviz koji je ujedno i vid interaktivnog predavanja vodila je ispred CAZAS tima vršnjačka edukatorka Sanja Shishović. Tim učenika “Grupa br 1” ostvario je najbolje rezultate odgovarajući na pitanja koja se tiču reproduktivnog zdravlja.

Svjetski dan grafičkog dizajna

grafickidizajn

Povodom Svjetskog dana grafickog dizajna organizovana je izlozba radova ucenika obrazovnog programa Graficki dizajner – saradnik. Po godisnjem planu UP, a u organizaciji skole i Matice Crnogorske koja nam je ustupila prostor i sredstva za stampu kataloga i plakata.
Radove su izlozili ucenici B odjeljenja, 2., 3, i 4. razreda, ukupno 21. Izložbu su otvorile grafička dizajnerka Irena Vuković i ispred Učeničkog parlamenta učenica Zorana Đukić.
Vizuelni identitet izlozbe realizovala je ucenica IIb odjeljenja Mila Stojanović.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti (Saradnja sa Prijestonicom) – 3 boda
Ekološka akcija (Dan srednjoškolaca) – 2 boda
Promovisanje prava srednjoškolaca (Dan srednjoškolaca) – 2 boda
Međuopštinska saradnja UP – 5 bodova
Ostale aktivnosti (Novogidišnje aktivnosti) – 3 boda
Ostale aktivnosti (Projekcija filma “Me to You”) – 3 boda
Ostale aktivnosti (Učešće u aktivnosti Narodnog muzeja) – 3 boda
Ostale aktivnosti (Signalizacija) – 3 boda
Promovisanje prava srednjoškolaca (Anketa) – 2 boda
Ekološka akcija (Dan planete) – 2 boda
Ostale aktivnosti (Učešće u aktivnostima CAZAS-a) – 3 boda
Ostale aktivnosti (Grafički dizajn) – 3 boda
Prisustvo stučnog lica (Grafički dizajn, Irena Vuković) x1 – 1 bod

UKUPNO 35 BODOVA