Edukativna tribina JU Gimnazije Cetinje

Predavač je bio student Medicinskog fakulteta i predstavnik MoMSIC-a Aleksa Bastać.

 

DODJELA BODOVA:

 

II stepen dodjele bodova

 

Edukativna tribina- 3 boda

 

UKUPNO: 3 boda