Mia Zeković

PR

Mia Zeković – PR

Mia je PR Unije srednjoškolaca od marta 2017 godine. Maturant je opšte gimnazije Srednje mješovite škole “Mladost” u Tivtu. U Uniji je od 2. Generalne skupštine, održane u oktobru 2016. Članica je Debatnog kluba svoje škole i nosilac nagrade za drugog najboljeg govornika Crne Gore za 2017. Aktivista je Dječijeg saveza Tivta i aktivna članica Učeničkog parlamenta. Prilikom biranja novog sastava Nacionalnog savjeta za obrazovanje, postala je 21. njegova članica. Mia se bavi besjedništvom uz usavršavanje debatnih sposobnosti. Koristi se engleskim i francuskim jezikom, a ima i diplomu položenog C1 nivoa znanja engleskog jezika na Cambridge ispitima.