Bojana Ralević

Koordinatorka sjeverne regije

O meni

Bojana Ralević je koordinatorka sjeverne regije od novembra 2019. godine.
Član je Učenickog parlamenta Gimnazije „Panto Mališić “ u Beranama gdje pohađa treći razred.
Omladinskim aktivizmom se bavi već 5 godina, kroz članstvo u Učeničkim parlamentima, ali i Uniji.
Dio je UNSCG već dvije godine.
Osnovnu školu je završila kao dobitnica diplome „Luča“ i priznanja đaka generacije  u OŠ “ Radomir Mitrović“.
Aktivni volonter Crvenog krsta poslednjih 5 godina, kao i član mnogih sekcija u svojoj školi.
Aktivno se bavi debatom, a koristi se engleskim i njemačkim jezikom.