Marko Milikić

Član Nadzornog odbora

O meni

Marko Milikić trenutno je na drugoj godini studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, a jedan semestar je proveo i na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani.

 

Svoj društveni aktivizam Marko je otpočeo upravo u Uniji srednjoškolaca Crne Gore, najprije kao delegat u Skupštini udruženja, od oktobra 2017. do marta 2018, a potom i kao vršilac dužnosti koordinatora centralne regije u Upravnom odboru, od marta 2018. do marta 2019. godine. Član je nadzornog odbora UNSCG od marta 2019. godine.

 

Marko je takođe bio koordinator Omladinskog centra Podgorica od maja 2018. do septembra 2019. godine, gdje je organizovao brojne radionice i aktivnosti za mlade.

 

Sebe vidi u naučno-istraživačkom radu u oblasti političkog marketinga, tečno govori engleski jezik, a služi se i španskim i italijanskim jezikom.