Andrea Mićanović

Član Nadzornog odbora

O meni

Andrea je od osnivanja član UNSCG. Od marta 2015. godine obavljala je funkciju PR menadžerke i potpredsjednice Upravnog odbora, a u martu 2017. godine izabrana je za predsjednicu ovog tijela. Od marta 2019. godine je član Nadzornog odbora.

Bila je đak generacije u Osnovnoj školi „Savo Pejanović“, kao i u Gimnaziji „Slobodan Škerović“.

Studentkinja je prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Tokom srednje škole bila je aktivan član volonterskog i debatnog kluba. U maju 2017. godine osvojila je prvo mjesto na Državnom takmičenju u debati, u organizaciji Centra za kreativnu komunikaciju „Logos“.

Tri godine zaredom bila je aktivan član, a u školskoj 2015/16. godini i predsjednica Učeničkog parlamenta Gimnazije „Slobodan Škerović“.

Andrea je predstavljala Crnu Goru na brojnim međunarodnim i svjetskim konferencijama i seminarima u Njujorku, Briselu, Beču, Berlinu.

Bila je član Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju.

Koordiniše radom Omladinskog centra u Podgorici.

Koristi se engleskim, njemačkim i italijanskim jezikom.