Jovan Bojović

Generalni sekretar

O meni

Jovan je jedan od osnivača Unije srednjoškolaca Crne Gore i prvi predsjednik Upravnog odbora (2015-2017).
Na mjesto Generalnog sekretara izabran je u aprilu 2017. godine i na tom mjestu se nalazi i danas.
Student je Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
Maturirao je u Gimnaziji „Miloje Dobrašinović“ u Bijelom Polju. Kao srednjoškolac, bio je aktivan član učeničkog parlamenta, dvije godine kao član Đačkog odbora a dvije godine kao predsjednik Učeničkog parlamenta. Kroz srednju školu istakao se i kao urednik školskih novina. Bio je i član Lokalnog učeničkog parlamenta.
Bio je predstavnik studenata I i II godine Pravnog fakulteta kao i član Studentskog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
Jovan je i član Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji.
U velikoj mjeri poznaje rad na računaru, jedan je od dobirnika ECDL sertifikata. Koristi se engleskim i ruskim jezikom.