Unija srednjoškolaca Crne Gore objavila je konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih tokom Akcionog dana 2017. za projekte učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola. Konkurs se objavljuje u okviru projekta Akcioni dan.

Rok za predaju projektnih aplikacija je 12. februar 2018.

Opšti cilj konkursa je jačanje i osnaživanje kapaciteta učeničkih parlamenata.

Konkursom će biti finansirani projekti iz oblasi prevencije vršnjačkog nasilja, podsticanja preduzetništva i unapređenja zdravlja mladih.

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati od minimalnog iznosa od 50€ do maksimalnog iznosa do 500€.
Ukupan budžet prikupljen tokom Akcionog dana iznosi 2000.
Svi projekti moraju biti realizovani do kraja školske 2018. godine.

Na konkurs se dostavljaju:      APLIKACIONA PRIJAVA
APLIKACIONA FORMA
BUDŽET

Sva potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu.
Od aplikanata se traži da dostave traženo, do 12. februara 2018. godine do 12h na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com ili poštom na adresu ul. Omladinskih brigada br.6 81 000 Podgorica.
Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postavljati putem e-mail unijasrednjsokolacacg@gmail.com ili putem telefona na broj: 069 597 130

APLIKACIONA PRIJAVA

APLIKACIONA FORMA

BUDŽET