Učenički parlament SMŠ „17. septembar“ u saradnji sa profesoricom istorije, Miladinkom Pejović obilježio je 07. februar, stogodišnjicu od ustanka mornara u Boki Kotorskoj. U informatičkoj sali škole profesorica je pripremila interesantno predavanje na kom je pedagoga, psihologa škole, predstavnike roditelja kao i sve zainteresovane učenike podsjetila na važne detalje o kojima je ranije bilo predavanja, a koji se tiču Prvog svjetskog rata. Ovim putem, većinu njih je upoznala sa Bokeljskim ustankom i pojedinostima koje ga karakterišu, a podijelivši ih u grupe od kojih je svaka izučavala i kasnije prezentovala neku od ovih pojedinosti, učinila je da se učenici dodatno zainteresuju za proučavanje ovakvog sadržaja. Pored toga, kao kruna ovoj panel-diskusiji, svi prisutni su se zabavili rješavajući tajni kod i igru asocijacija koji se, naravno, tiču ove teme.

DODJELA BODOVA


II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina- 3 boda

UKUPNO BODOVA: 3