Na inicijativu ekološke sekcije i Učeničkog parlamenta nastavljena je akcija uređenja dvorišta škole i priprema terena za formiranje mini voćnjaka u krugu škole. Zasađeno je 18 sadnica višnje i jedna trešnje, očišćeno je dvorište i uklonjen korov. Ovom aktivnošću učenici podstiču timski rad, a povezivanjem učenika sa prirodom jačaju se kreativnost i preduzetnički duh.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Ekološka akcija-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA