Na inicijativu UP-a obilježen je Svjetski dan mentalnog zdravlja u Gimnaziji u Baru. Učenički parlament je u saradnji sa upravom škole u Dvorcu kralja Nikole organizovao edukativnu tribinu na temu mentalnog zdravlja.

U okviru tribine govorile su profesorica psihologije Nataša Šljivić, doktorka Branka Purlija, psihijatar u Domu zdravlja Bar, direktorica NVO „Adria“ Marta Anđelić, koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije Marko Đelović i učenica Gimnazije Jelena Popović. Pešić Marija, predsjednica Učeničkog parlamenta dala je uvodnu riječ za ovu edukativnu tribinu i predstavila goste.
Gosti su, svako sa različite tačke gledišta, govorili o mentalnom zdravlju. Njihova izlaganja bila su propraćena i elektronskom prezentacijom. A na samom kraju odgledan je spot za pjesmu „Ne rugaj se“ koji je prošlogodišnji produkt rada UP-a. Takođe je odgledano i par motivacionih spotova koji govore o ovoj temi.
Publika je brojala oko 150 prisutnih među kojima su bili i učenici Ekonomsko-ugostiteljske škole i Srednje Stručne škole iz Bara.

Aktivnost je medijski propracenja na portalu Bar info:

http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=11129

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina II-4 boda

IV stepen dodjele bodova
Mediji-2 boda

V stepen dodjele bodova
Prisustvo stručnih lica-2×1 bod
Aktivnost possjećena u velikom broju-1 bod

UKUPNO BODOVA-9 BODOVA