Povodom Svjetskog dana borbe protiv side, koji se obilježava 1. decembra, danas je učenicima devetog razreda Osnovne škole “Vukasin Radunović” održano predavanje o ovoj bolest, toleranciji i podršci    ljudima koji su HIV pozitivni. Učenici drugog i trećeg razreda Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” sa profesoricama praktične nastave govorili su o ovoj temi koja sve više prestaje da bude tabu tema u javnosti. Cilj je bio da zajedničkim doprinosima smanjimo predrasude u našoj okolini i o HIV-u kako bi dobili što realniju sliku o ovoj temi. Zahvaljujemo se učenicima devetog razreda kao i našim učenicima.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I – 3 boda

V stepen dodjele bodova

Aktivnost se sprovodi na inicijativu
UNSCG- 1 bod

UKUPNO BODOVA: 4