Uprava  Srednje stručne škole Cetinje je u saradnji sa Učeničkim parlamentom škole maturantima omogućila posjetu Sajmu ‘’Summer job 2018’’, koji se održao u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Ostale aktivnosti-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA