Održana je još jedna edukativna radionica o prevenciji kockanja među mladima. Radionica je ovaj put održana u saradnji dva Učenička parlamenta,i to sa  Učeničkim parlamentom OŠ ,,Hajro Šahmanović“ i Učeničkim parlamentom naše školeU ulozi vršnjački edukatora ponovo su se našli učenici jednog gimnazijskog odjeljenja. Radionica je bila jako zanimljiva,te je zbog toga zapažena velika aktivnost i zainteresovanost kod učesnika radionice. Učesnici su argumentovano  učestvovali u razgovoru o navedenoj temi. Istaknut je značaj o organizovanju  ovakvih događaja,posebno jer doprinose razvoju i jačanju  demokratskih kompetencija.

U realizaciji same aktivnosti učestvovale su koordinatorke Učeničkih parlamenata Asmina Omeragić i Dragana Stijović kao i profesorica Eldana Canović.

 Događaj je ispratilo oko 100 učenika (3 odjeljenja).

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina-3 boda

III stepen dodjele bodova
Saradnja sa osnovnom skolom-2 boda

UKUPNO BODOVA:5