Na inicijativu učeničkog parlamenta u srijedu, 4. aprila realizovana je prva psihološka radionica sa psihologom Petrom Markovićem, u SEUŠ, u Baru.
Određeni članovi parlamenta koji su bili u prilici da razgovaraju sa psihologom o pojedinim temama , odlučili su da bi bilo odlično da Petar svoje znanje i iskustva podijeli sa još nekim učenicima škole.
Radionice traju po sat i po vremena i obuhvataju najviše oko 13 učesnika.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I-3 boda

UkUPNO BODOVA-3 BODA