Učenički parlament Srednje stručne škole Cetinje je u saradnji sa Volonterskim klubom škole organizovao humanitarnu akciju prikupljanja garderobe za socijalno ugrožene grupe. Garderoba se sakupljala na više lokacija kao što su Dvorski trg, Mala pijaca i JU SSŠ Cetinje. U saradnji sa Socijalnom službom Cetinja, garderoba ce doći u prave ruke.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Humanitarna akcija-4 boda

UKUPNO BODOVA-4 BODA