Učenički  parlament Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” je u saradnji sa Prof. Dr Rajkom Raičevićem i predstavnicom sigurne kuće Jelenom Barjaktarović 30. novembra organizovao edukativno predavanje o psihopatologiji u porodici. Predavanju je prisustvovalo 35 učenika trećeg i četvrtog razreda. Predavanje je trajalo 45 minuta.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I: 3 boda

UKUPNO BODOVA:3