Na incijativu Učeničkog parlamenta, u utorak, 03. oktobra, u saradnji sa MUP-om Pljevlja, kancelarijom za prevenciju narkomanije na Žabljaku i profesoricama naše škole, Miladinkom Pejović i Milojkom Stijepović, u informatičkoj sali naše škole predavanje na temu vršnjačkog nasilja i prevencije konzumiranja psihoaktivnih supstanci priredili su Srđan Božović, Ivan Cvijović i Željko Krstajić. Predavanje je probudilo zainteresovanost učenika za datu temu, pa su tako postavljajući pitanja i dobijajući odgovore na ista predavači zagolicali njihovu radoznalost vezanu za ovu temu stoga će se, na zahtjev učenika, ovakav tip edukativne tribine, u narednom periodu, sigurno ponoviti u našoj školi. Tribini je prisustvovala i Ljeposava Miljić iz kancelarije za prevenciju narkomanije na Žabljaku koja je, zajedno sa policajcima, podstakla učenike na otvoren razgovor i iznošenje ličnih stavova o datoj temi kao i da, bez uzdržavanja, pitaju sve što ih je interesovalo o istoj. S obzirom na to da je odziv učenika bio veliki, predavači su izjavili da im je zadovoljstvo raditi sa tako zainteresovanim mladim ljudima, te će Učeničkom parlamentu ponovo izaći u susret ponovnom organizacijom predavanja ovakve tematike.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I- 3 boda

UKUPNO BODOVA:3