Na inicijativu Učeničkog parlamenta počele su da se održavaju obuke za bibliotekarstvo i dežuranje u biblioteci.

Učenici uz pomoć bibliotekarke obavljaju poslove, knjiženja preuzetih i vraćenih knjiga, pisanje izvještaja, pomaganje oko postavljanja biblioteke za predavanja i ostali bibliotekarski poslovi.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA