Povodom Međunarodnog dana pronalazača, učenički parlament  SEUŠ je organizovao i realizovao edukativnu tribinu za učenike, na kojoj su edukatori bili sami učenici i parlamentarci.Učenice drugog razreda, Pavlović Milica i Šabović Lejla, održale su predavanje na datu temu izdvojivši dvadeset najvažnijiih svjetskih pronalazača.Predavanje je održano u biblioteci škole.Sastojalo  se od kviza o već poznatim činjenicama i pronalazačima, Power Point prezentacije, potom provjera znanja i asocijacije.

DODJELA BODOVA

II stepene dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda

UKUPNO BODOVA- 3 BODA