Oko 50 učenika Srednje mještovite škole „Bratstvo jedinstvo“ iz Ulcinja imalo je priliku da prisustvuje edukativnoj tribini na temi virusa HIV-a i polno prenosive bolesti koju izaziva. Naime, u organizaciji učeničkog parlamenta, na inicijativu Unije srednjoškalaca, edukativnu tribinu održala su stručna llica iz Doma zdravlja. Dodatna pitanja i zainteresovanost učenika bili su dokaz produktivnog rada i zalaganja parlamenta.

DODJELA BODOVA

 

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda

V stepen dodjele bodova
Aktivnost sprovedena na inicijativu UNSCG-1 bod
Prisustvo stručnog lica-1 bod

UKUPNO BODOVA-5 BODOVA