Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ „17. septembar“, 02. aprila, u saradnji sa profesoricom biologije Snežanom Joković, organizovana je edukativna tribina povodom obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv autizma. Tokom diskusije bilo je riječi o simptomima ove bolesti, načinima liječenja, posljedicama koje za sobom ostavlja, kao i o društvenom položaju ljudi, najčešće djece, koji se svakodnevno suočavaju sa istom. Prisutni su imali priliku da iznesu svoje stavove na datu temu, a pitanje koje je najviše učenika prokomentarisalo, bilo je da li abortirati oboljelo dijete, ili ga roditi, boriti se protiv ove bolesti i izvesti ga na pravi put, kao i koliko je taj put težak, kako za roditelja, tako i za samo dijete.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I- 3 boda

UKUPNO BODOVA: 3