Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ „17. septembar“, 05. aprila 2018. godine, u saradnji sa profesoricom Miladinkom Pejović, organizovan je kviz za učenike druge godine gimnazije, na temu geografije Crne Gore, koja se u datoj godini izučava po nastavnom planu i programu. Učenici su imali zadatak da tačno odgovore na što više raznovrsnih i zanimljivih pitanja, i na taj način prikupe što više bodova za svoju takmičarsku ekipu. Sve tri grupe su pokazale zavidno znanje i visok stepen takmičarskog duha. Prvoplasirana ekipa je nagradjena.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda

UKUPNO BODOVA: 3