Na inicijativu Učeničkog parlamenta organizovano je oslikavanje školskog prostora. Članovi UP-a odabrali su slike koje žele vidjeti na zidovima svoje škole, a u saradnji sa profesoricom umjetnosti, Žanom Brajović odredili su i učenike koji će odabrane slike prenijeti na školske zidove.
Cilj ove aktivnosti je uljepšavanje školskog prostora i stvaranje što prijatnije atmosfere.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Osnovne aktivnosti-2 boda

UKUPNO BODOVA-2 BODA