Učenički parlament Gimnazije „Niko Rolović“ u saradnji sa Crvenim krstom u svojoj školi organizovao je akciju davanja krvi. Prije predodređenog dana za donaciju, u svih 5 odjeljenja održana je edukativna tribina o ovoj aktivnosti i ovoj organizaciji kako bi se podstakao što veći broj učenika da učestvuju u akciji. Pravo na davanje krvi imali su maturanti kao punoljetni učenici. Kao rezultat ove akcije, 70 maturanata dalo je krv u humanitarne svrhe.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Humanitarna akcija-4 boda
Edukativna tribina I-3 boda

UKUPNO BODOVA-7 BODOVA