28.12 i 29.12 su učenici naše škole u saradnji sa učeničkim parlamentom i NVO “ Hope“,odradili humanitarnu akciju za dnevni centar  “Lipa“(osobe sa smetnjama u razvoju).Učenici su tokom akcije sakupljali novac u kafićima i na ulicama,u Plavu i Gusinju.Sakupili su oko 650 eura,novac je predat direktoru dnevnog centra.

 DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Humanitarna akcija-4 boda

UKUPNO BODOVA:4