Učenički parlament Srednje stručne škole Cetinje je u saradnji sa Upravom i maturantima pokrenuo humanitarnu akciju sakupljanja novca za učenicu Mariju Vujović. Zbog teške finansijske situacije pokrenut je ovaj poduhvat da bi Marija išla na matursko veče. Od sakupljenog novca pokrili su se troškovi ulaznice i haljine. Ovim putem dokazano je da su učenici i Uprava kao porodica.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Humanitarna akcija-4 boda

UKUPNO BODOVA-4 BODA