Počela je realizacija projekta Freedom for immigrants.
Na inicijativu Učeničkog parlamenta Srednje stručne škole Cetinje, Aleksandra Drecun je 18. aprila održala edukativnu tribinu vezanu za migrante. Učenike je upoznala sa osnovnim informacijama i diskutovali su o ovom problemu.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA