Na inicijativu UP-a u Gimnaziji „Niko Rolović“ održana je edukativna prezentacija o socijalnoj inteligenciji.U bifeu škole, pred zainteresovanim đacima i UP-om, o temi su govorile profesorica psihologije Branka Ćelasan i članica parlamenta Mirela Salihović.

U sklopu prezentacije predstavljeni su rezultati ankete koju je popunilo oko 200 učenika ove škole uzrasta od 16 do 18 godina na temu socijalne inteligencije. Takođe je bilo opširnije riječi o ovoj temi, a prezentacija je bila interaktivog karaktera te je bilo mjesta i za riječi publike kao i za sva pitanja. Cilj prezentacije je podizanje svijesti mladih o važnosti faktora socijalne inteligencije i važnosti iste.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA