NVO Asocijacija za demokratski prosperitet Zid (ADP Zid) je realizovala obuku o zavisnosti od kockanja za nastavno i stručno osoblje srednjih škola u CG. Predstavnice JU Srednje mješovite škole „Bećo Bašić“ na navedenoj obuci su bile Asmina Omeragić i Eldana Canović.  Nakon obuke naše profesorice su osposobljene da u našoj školi sprovode prevenciju zavisnosti od kockanja.

U saradnji sa učeničkim parlamentom profesorice su formirale događaj.Kako bi kvalitetno sprovele edukaciju o prevenciji kocke u radionicama kao predavači i istraživači na teritoriji našeg grada su uključeni i učenici škole, te je samim tim vrijednost ovog projekta dodatno značajna jer omogućava direktnu participaciju u kreiranju edukativnog sadržaja i uticanje na dobre oblike ponašanja pogodne za razvoj ličnosti.

Na prvoj radionici u ulozi vršnjačkih edukatora su se odlično predstavila 3 učenika jednog gimnazijskog odjeljenja.Događaj je ispratilo oko 60 učenika(2 odjeljenja)

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I -3 boda

UKUPNO BODOVA: 3