Učenički parlament Gimnazije „Niko Rolović“ u svojoj školi organizovao je filmski čas i radionicu. U biblioteci škole, oko 30 đaka odgledalo je film pod nazivom „Stand by me“. Ovo je film o prijateljstvu i odrastanju i učenicima je poslao lijepe poruke.
Nakon odgledanog filma, pedagogica ove škole, Slavica Vujović, održala ja sa đacima radionicu na temu „Empatija i prijateljstvo“. U okviru radionice sa učenicima je diskutovala o pomenutoj temi i odgledanom filmu.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina II-4 boda

UKUPNO BODOVA-4 BODA