Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ „17. septembar“, u saradnji sa profesoricom sociologije Gordanom Ćurčić, 06. marta 2017. godine, realizovana je debata na temu „Etničke manjine i njihova prava“, a istoj su prisustvovali zainteresovani učenici, koji su bili u prilici da usvoje znanja koja će im omogućiti izgradnju sopstvenog stava u pogledu otvorenosti prema nacionalnim i kulturnim drugostima. Afirmacijski tim činile su učenice: Anđela Stešević, Aldijana Nedović i Dragojla Popović, a negacijski: Vera Ćetković, Ivana Joksimović i Andreja Đurđevac. Oba tima su jakim argumentima branila svoje stavove, a pedagog škole, Vladana Pejović, koja je bila sudija debate, istakla je da je afirmacijska ekipa bila ubjedljivija prilikom iznošenja svojih stavova.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Ostale aktivnosti-3 boda

UKUPNO BODOVA:3