Na inicijativu Učeničkog parlamenta, u saradnji sa Upravom škole organizovan je Dan otvorenih vrata za učenike JU OŠ ,,Njegoš“ Cetinje. Ovaj vid promocije je prepoznat kao najefikasniji način za podsticanje budućih srednjoškolaca da upišu Srednju stručnu školu Cetinje. Organizovano je više aktivnosti:

-Prezentacija smjerova za školsku 2018/19 godinu
-Sto sa specijalitetima naših kuvara
-Edukativna tribina o Jimi Hendrix-u
  -Edukativna tribina o Zlatanu Ibrahimoviću
-Puštanje promo videa Učeničkog parlamenta SSŠ
-Edukativna tribina za projekat PREVENCIJA A NE INTERVENCIJA
-Prezentacija Preduzetničkog kluba
-Prezentacija Volonterskog kluba
-Prezentacija Debatnog kluba
-Skype razgovor sa predsjednicom Učeničkog parlamenta Aleksandrom Drecun
-Razgovor sa profesorima

Dan otvorenih vrata je ponovljen i za učenike JU OŠ ,,Lovćenski partizanski odred“.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Ostale aktivnosti x2-6 bodova

UKUPNO BODOVA-6 BODOVA