Na inicijativu Učeničkog parlamenta JU Srednje elektro-ekonomske škole, a u saradnji sa Gimnazijom ,,Miloje Dobrašinović“ , postavljena je kutija za pisma u čast ovog dana u holu škole.
Naime,  saradnja je uspostavljena iz tog razloga da učenici Gimnazije imaju pravo adresiranja pisama učenicima Ekonomske škole a da učenici Ekonomske škole imaju isto pravo u Gimnaziji što se učenicima izuzetno dopalo i dalo na vrijednosti samoj aktivnosti.

Članovi Učeničkog parlamenta JU Srednje elektro-ekonomske škole već duži niz godina sprovode ovu aktivnost u školi a sve u cilju opuštenije i kvalitetnije atmosfere učenika u školi.

Takođe, formiran je Odbor unutar Učeničkog parlamenta za koordinisanje ovom aktivnošću odnosno da isti vrši raspodjelu pisama u cilju efikasnije organizacije i same realizacije ove aktivnosti.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda

III stepen dodjele bodova
Saradnja na opštinskom nivou (srednje
škole)-2 boda

UKUPNO BODOVA-5 BODOVA