Učenički parlament Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” je na inicijativu Unije srednjoškolaca  u saradnji sa učeničkim parlamentima Srednje stručne škole Berane, Gimnazije “Panto Mališić” i Srednje stručne škole “Vukadin Vukadinović” obiljžio Dan srednjoškolaca. Putem društvenih mreža kao i putem plakata koje su lijepili po cijelom gradu učenici su obavještavali građane o programu koji će izvesti. Program je održan u sali Centra za kulturu. Sastavni dio programa bio je i kratki film o HIVu. Naravno ni ova aktivnost nije mogla da prođe a da se učenici Srednje stručne škole Berane ne prisjete svoga druga Veljka koji više nije među nama.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Kulturna manifestacija-3 boda

III stepen dodjele bodova

Saradnja na opštinskom nivou- 2 boda

V stepen dodjele bodova


Aktivnost se sprovodi na incijativu UNSCG- 1 bod

UKUPNO BODOVA:6