Na inicijativu Učeničkog parlamenta, u saradnji sa profesoricom Miladinkom Pejović, u ponedjeljak, 11. decembra obilježen je međunarodni dan planina. Ova aktivnost je ispraćena edukativnom tribinom koju je profesorica priredila, te tako učenike upoznala sa nekim interesantnim činjenicama vezanim prvenstveno za Durmitor, a zatim i za ostale planine kako u Crnoj Gori tako i šire. Nakon toga, u informatičkoj sali škole, održana je projekcija dokumentarnog filma koji se tiče ove teme. Tribini i projekciji filma su prisustvovali svi zainteresovani učenici.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I- 3 boda

UKUPNO BODOVA: 3