Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ “17. septembar’’, 28. 04. obilježen je Dan knjige.
Naime, toga dana, učenici svih razreda su poklonili veliki broj knjiga školskoj biblioteci,kao i profesor maternjeg jezika, Petko Minić, koji je poklonio preko 100 knjiga, koje će poslužiti mlađim generacijama za edukaciju i sam razvoj ličnosti.

Nakon toga, profesor Petko je održao edukativnu tribinu o značaju čitanja i čuvanja knjiga, kako bi u učenicima probudio veće ambicije.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova 
Edukativna tribina- 3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA